ขนาดวัดตัวชุดผ้าพันริม หน่วยเซนติเมตร (ตัวเลขในวงเล็บคือหน่วยนิ้ว)
www.phapanrim.com
ลำดับ ตำแหน่งวัด S M L XL XXL
1 รอบคอ 33 34 35 36 39
2 รอบอก 80 (31.5") 84 (33") 88 (34.5") 92 (36") 96 (37.5")
3 รอบเอว 60 (23.5") 64 (25") 68 (26.5") 72 (28.5") 81 (32")
4 สะโพกเล็ก (บน) 82 (32") 86 (34") 90 (35.5") 92 (36") 94 (37")
5 สะโพกใหญ่ (ล่าง) 86 (34") 90 (35.5") 94 (37") 98 (38.5") 104 (41")
6 อกห่าง 17 18 18 19 20
7 อกสูง 19 20 20 21 22
8 บ่าหน้า 32 33 34 35 38
9 ยาวหน้า 34 35 36 38 40
10 ยาวหลัง 39 40 41 43 45
11 บ่าหลัง 33 34 35 37 40
12 ไหล่กว้าง          
13 รอบวงแขน 36 40 42 44 46
14 แขนยาว          
15 รอบปลายแขน          
16 ตะเข็บไหล่ 12 13 13 14 15

ขนาดกระโปรงมาตรฐาน หน่วยเซนติเมตร (ตัวเลขในวงเล็บคือหน่วยนิ้ว)
www.phapanrim.com
ลำดับ ตำแหน่งวัด S M L XL XXL
1 รอบเอว 60 (23.5") 64 (25") 68(26.5") 72 (28.5") 81 (32")
2 สะโพกเล็ก (บน) 82 (32") 86 (34") 90 (35.5") 92 (36") 94 (37")
3 สะโพกใหญ่ (ล่าง) 86 (34") 90 (35.5") 94 (37") 98 (38.5") 104 (41")
4 เอว-สะโพกใหญ่ 19 20 20 20 20
5 เอว-เข่า 58 60 60 62 61

การวัดตัว (หน่วยเซนติเมตร)
www.phapanrim.com
ลำดับ ตำแหน่งวัด วิธีการวัด
1 รอบคอ วัดรอบฐานคอให้พอดี
2 รอบอก วัดรอบอกส่วนที่ใหญ่ที่สุด
3 รอบเอว วัดรอบเอวส่วนที่เล็กที่สุด
4 สะโพกเล็ก (บน) วัดส่วนที่แบ่งครึ่งระหว่างเอว-สะโพกใหญ่ หรือ ต่ำกว่าเอวประมาณ 10 ซม.
5 สะโพกใหญ่ (ล่าง) วัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดของสะโพก หรือ ต่ำกว่าเอวประมาณ 20 ซม.
6 อกห่าง วัดจากจุดยอดอกข้างหนึ่งถึงข้างหนึ่ง
7 อกสูง วัดจากกึ่งกลางคอหน้า ถึงจุดอก (วัดด้านใดด้านหนึ่งก็พอ)
8 บ่าหน้า วัดจากรอยต่อแขนหน้าข้างหนึ่งถึงข้างหนึ่ง
9 ยาวหน้า วัดจากกึ่งกลางคอหน้า ถึงสายคาดเอวด้านล่าง
10 ยาวหลัง วัดจากปุ่มคอหลัง ถึงสายคาดเอวด้านล่าง
11 บ่าหลัง วัดจากรอยต่อแขนหลังข้างหนึ่งถึงข้างหนึ่ง
12 ไหล่กว้าง วัดจากปุ่มไหล่ข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่ง
13 รอบวงแขนหรือรอบรักแร้ ให้ยกแขนขึ้น สอดสายวัดใต้วงแขนให้พอดี แล้วปล่อยแขนลง แล้ววัดรอบรักแร้
14 แขนยาว วัดจากปุ่มไหล่ ถึง ข้อศอก (14a ) ถึง ข้อมือ (14b)
15 รอบปลายแขน วัดรอบปลายแขนตามต้องการ
16 ตะเข็บไหล่ วัดจากข้างคอมาถึงปุ่มปลายไหล่ (วัดด้านใดด้านหนึ่งก็พอ)